ქარ | Eng 
 
 
 
  გამოკითხვა  
ფიქრობთ თუ არა რომ თქვენს ქონებას სჭირდება დაცვა ტექნიკური საშუალებებით?

დაცვა-გაცილება 

 

    დაცვის პოლიცია ახორციელებს დაცვა-გაცილებას: 

  • VIP სტუმრების, დელეგაციების და ტურისტული ჯგუფების.
  • სამუზეუმო ექსპონატების, ხელოვნების ნიმუშებისა და კერძო კოლექციების.
  • ნარკოტიკული, ფსიქოტროპული მედიკამენტების, ფეთქებადი, რადიოაქტიური, ქიმიური და სხვა ნივთიერებების.
  • ტრანზიტული ტრანსპორტის, ავტო-კოლონების, სასოფლო-სამეურნეო, არაგაბარიტული და ზენორმატიული ტვირთების.
დაცვა-გაცილება ხორციელდება თანამედროვე ტექნიკით აღჭურვილი მანქანებით, ცეცხლსასროლი იარაღით ქვეყნის მთელ ტერიტორიაზე.

 

 

  სიახლეების გამოწერა  

  

 
 


 
შექმნილია საათეკი-ს მიერ