ქარ | Eng 
 
 
 
  გამოკითხვა  
ფიქრობთ თუ არა რომ თქვენს ქონებას სჭირდება დაცვა ტექნიკური საშუალებებით?

საპოლიციო დაცვა

 

  • დაცვის პოლიცია გთავაზობთ ობიექტების დაცვას, როგორც მხოლოდ საპოლიციო ძალით, ასევე კომბინირებულ დაცვას, საპოლიციო და ტექნიკური საშუალებებით დაცვას.

 

  • თანამედროვე ეპოქაში დაცვა მხოლოდ მაშინ არის ეფექტური, როდესაც დასაცავ ობიექტზე დაცვის თანამშრომლები თანამედროვე ტექნიკურ საშუალებებსაც იყენებენ. დაცვის პოლიცია დასაცავი ობიექტის სპეციფიკიდან გამომდინარე ისეთი დაცვის გადაწყვეტილებას შემოგთავაზებთ, რომელიც გრძელვადიან პერსპექტივაში დაზოგავს თქვენს ფინანსურ რესურსებს ისე, რომ დაცვის ხარისხი თანამედროვე სტანდარტებთან იყოს შესაბამისობაში.

 

  • დაცვის პოლიციის მიერ საპოლიციო ძალით დაცვა ხორციელდება, როგორც დღის განმავლობაში, ანუ სამუშაო საათებში, ასევე 24 საათიანი რეჟიმით.

 


 

  სიახლეების გამოწერა  

  

 
 


 
შექმნილია საათეკი-ს მიერ